Detta sköts av det sjukhus där du behandlas. Sjukhuset kan vara offentligt eller privat. Förteckning över starka och giftiga ämnen. Så här ser ett sjukintyg ut https://expressapotek.com/, även känt som blankett 027/u. Källa: Blanker. STEG 3: Köpa läkemedel. När Ekaterina fick reda på sin mans diagnos började hon tänka på alla hon kände som hade kontakter - som hade vänner eller släktingar utomlands som kunde hjälpa till.